Haziran 24, 2017

Ana Sayfa

 

 

Özel ve kamu kesiminde gerçek ve tüzel kişilerle bunlara ait işletmelerde yazılım hizmetleri sağlamak yurt içi ve yurt dışında bilgisayar programları yapmak, yaptırmak satın almak ve satmak bilgi işlem iletişim ve çağrı sistemleri, elektronik güvenlik sistemleri kurmak ve işletmek bunlara ilişkin eğitim programları düzenlemek bilgisayar cihazları ile ilgili mevzulara iştigal etmek proses teknoloji seçim proses dizaynı proses makineleri tesis ve teçhizat dizaynı bunlara ilişkin ihale şartname ve dokümanlarının hazırlanması ekipman tedariki proje ve yönetimi kontrolü ve iş programlarının takibi işletmeye alma ve işletme sırasında danışmanlık hizmetlerini yapmak program ve danışmanlık isteyen hakiki ve hükmi şahısların bu isteklerini yerine getirmek amacıyla yurt içinde veya yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet kiralamak veya onlarla işbirliği yapmak.